Bevezetés

A CAWI Services Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39., a továbbiakban: CAWI Kft.) számára alapvető fontosságú cél a paneltagok által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a paneltagok információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A CAWI Kft. garantálja, hogy a paneltagok személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, az azokban foglalt adatvédelmi alapelveknek és tételes jogszabályi előírásoknak teljes körűen eleget téve kezeli, hogy a CAWI Kft. által üzemeltetett elektronikus alkalmazások használata teljesen biztonságos legyen.

A CAWI Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és adatvédelem érvényre juttatásához szükségesek.

A nyilatkozat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Amennyiben a jelen nyilatkozatban foglaltakon túlmenően további kérdése, észrevétele vagy problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

1. Adatkezelés jellege: online közvélemény-kutatási közösség [CAWI] létrehozása.

Az adatkezelés célja: kutatási közösségben résztvevők azonosítása, kutatási meghívók küldése, közvélemény- és piackutatások lebonyolítása, nyereményjátékok lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a; a nyertesek neve és lakcíme megőrzése tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: E-mail cím, Vezetéknév, Keresztnév, nem, születési dátum, irányítószám, településnév, legmagasabb befejezett iskolai végzettség, családi állapot, Dolgozik Ön, foglalkozása, hány dolgozó van közvetlenül alárendelve Önnek, főkereső, háztartás méret, 18 éven aluli gyermekek száma, születési éveik, főbevásárló, háztartás felszereltsége, háztartás jövedelme, havi nettó jövedelem

Az adatkezelés időtartama: érintettnek a személyes adat törlésére vonatkozó kérése teljesítéséig, a nyertesek neve és lakcíme tekintetében a nyeremény átadását követő 8 év.

Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-87501/2015

2. Adatkezelés: kutatások során megadott adatok

A kutatások során a közösségi tagok által megadott adatokat, információkat a személyes adatoktól elkülönítve, anonim módon tároljuk. A kutatási adatokat a CAWI kft. a személyes azonosíthatóság kizárásával rögzíti, azok természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, így személyes adatnak nem minősülnek. Emiatt ezen adatok felhasználása anonim módon korlátlanul lehetséges.

COOKIE-K ÉS ADATFIGYELÉS

1. A CAWI Services Kft. információt gyűjthet a webhelyének a látogatók által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet a látogató böngészőprogramja tárol. Amikor a látogató visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának a látogató legutóbbi látogatásáról. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, ám ez a program beállításainak megváltoztatásával rendszerint kiküszöbölhető. Ha a látogató úgy dönt, hogy nem fogadja a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.
2. A
CAWI Services Kft. azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a webhely különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. A CAWI Services Kft. az oldalain egy munkamenet-azonosítót tartalmazó cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az adott böngészőt, és ezen keresztül az adott eszközt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint a látogató elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érhető el, hogy a látogató gyorsan haladhasson oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférjen. A cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy a látogató nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.
3. A
CAWI Services Kft. biztonsági intézkedésekkel védi a látogatók személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a látogatók személyes adatait.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: CAWI Services Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Képviselő: Ribényi Ákos
Cégjegyzékszám: 01-09-208429
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25323683-2-43
Telefon: 0620-370-0954
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatvédelmi nyilvántartási számok: NAIH-87501/2015

Az adatfeldolgozó neve, címe

Név: Infospeed Számítástechnikai Tanácsadó Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Oltvány árok 41/b

A személyes adatok tárolásának módja

A CAWI Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye, valamint a zárt szerverszobában lévő szervere a székhelyén, az adatfeldolgozó szervere pedig a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. szám alatt találhatók meg.

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetősége

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a jogszabályi feltételek fennállása esetén pedig kérheti személyes adatainak helyesbítését, – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, valamint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Az érintett kérelmére a CAWI Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A CAWI Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő a CAWI Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A CAWI Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintettel szemben a CAWI Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A CAWI Kft. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett személy jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat:
Székhely:1125.Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.